אסופות - כרך א' - רשימת מאמרים

 
1. אשר ז' קאופמן - מסכת מידות: שיחזור נוסח קדום  
2. משה עסיס - לפירושן של שתי סוגיות בירושלמי ספחים  
3. מאיר בניהו - הגהותיהם שלרבי בצלאל אשכנזי ורבי יהוסף אשכנזי וטופס-האב שלהם  
4. בנימין ריצ'לר - כתובי-יד עבריים שנתפצלו  
5. צבי לנגרמן - אימתי נוסד הלוח העברי? קדמותו על-פי חיבורו של אל-כ'וארזמי  
6. שאול רגב - משיחיות ואסטרולוגיה בהגותו שלרבי יצחק אברבנאל  
7. אברהם גרוס - פירוש התפילות על דרך הסוד המיוחס לרבי אברהם סבע  
8. שלמה יונה טואף - מהותו המשפטית שלכתב-הזכויות ליהודי ליוורנו בשנת שנ"ג (1593)  
9. מאיר בניהו - 'ספור דברים מורגלים בירושלים', איגרת ששלח רבי דניאל פינצי מירושלים לקארפי בשנת שפ"ה  
10. ברכה ריבלין - פנקס חברת גמ"ח מק"ק בוסיטו שפ"ג-שצג  
11. מאיר בניהו - דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה  
12. אפרים א' אורבך - על גרימת מוות בשגגה ומוות בעריסה  
13. ישראל תא-שמע - קידוש של ליל שבת בבית הכנסת ונוסח המכילתא  
14. יוסף פאור - ספק ברכות להקל - כלל שטבעו הרמב"ם  
15. משה חלמיש - ברכת 'הנותן ליעף כח'  
16. אריה מורגנשטרן - חורבת רבי יהודה חסיד - מחצר-מושב לחצר-קהילה