אסופות - כרך ב' - רשימת מאמרים

 
1. אשר ז' קאופמן - משמעותו של הר הבית  
2. עדיאל שרמר - 'תרי לישאני' - מסורת הנוסח של בבלי מועד קטן  
3. מירון ביאליק לרנר - מעשה התנא והמת - גילגוליו הספרותיים וההלכתיים  
4. צבי גרונר - קטע תשובות מן הגניזה מהן לגאונים רב שרירא ורב האי  
5. שלמה שפיצר - קיצור מנהגי המר"ם מרוטנבורג  
6. יוסף גרין - רבי נתנאל טרבוט ממודינה תולדותיו ופסקים משלו  
7. יוסף פאור הלוי - 'תפילות כנגד תמידים' לדעת הרמב"ם  
8. ישראל תא-שמע - 'הפורס סוכת שלום' - ברכה וגלגוליה  
9. משה חלמיש - ברכת 'מגביה שפלים' - ברכה שנשתכחה  
10. מנחם צבי פוקס - לתולדות השירים 'אחד מי יודע' ו'חד גדיא' בישראל ובעמים  
11. עזרא פליישר - לקדמוניות שירתנו בספרד  
12. שאול רגב - בחירת עם ישראל בהגותו של רבי יצחק אברבנאל  
13. מאיר בניהו - חזיונות הקץ של'משיח' מאזירביג'אן  
14. משה אורפלי - מזכרת יוחסין לבית קאנסינו מאוראן  
15. מאיר בניהו - רבי יוסף ריקיטי - אמן צעיר מאיטליה שעלה לצפת  
16. אלדו לוצאטו - פנקס הנימולים של יחיאל כלבי