אסופות - כרך ה' - רשימת מאמרים

 
1. משה עסיס - מבוא למהדורה מדעית של מסכת ערכין  
2. עזרא פליישר - חומרים ועיונים לקראת מהדורה עתידית של שירי רבי יהודה הלוי  
3. שאול רגב - דרשות על התשובה לרבי יוסף ן' שם טוב  
4. מאיר בניהו - הפולמוס על ספר מאור עינים לרבי עזריה מן האדומים  
5. יוסף גרין - שערוריית הקידושין באליסנדריה (של"ט) - מקור נכבד לתולדותיה של הקהילה  
6. מאיר בניהו - רבי משה זכות בין צאתו מהמבורג לשבתו בויניציאה  
7. יעקב גרטנר - קידוש לבנה - גילגולה של ברכה  
8. משה סמט - השינויים בסדרי בית-הכנסת - עמדת הרבנים כנגד ה'מחדשים' הריפורמים