אסופות - כרך ו' - רשימת מאמרים

 
1. תרצה זכורה מיטשם - 'כלך' וחילופיו  
2. מנחם כהנא - גינזי-מדרש בספריות לנינגראד ומוסקבה  
3. אליעזר שלוסברג - המגמות החברתיות של חיבורי רב סעדיה גאון  
4. אדוין סרוסי - רבי יוסף שלום גאלייגו בעל ספר אמרי נועם - חזן שאלוניקאי באמשטרדם 
בראשית המאה הי"ז
 
5. אליעזר בשן - אלמנת רבי שלום שרעבי - תעודות חדשות  
6. אליאב שוחטמן - הירצחו של ה'שר' חיים פרחי בעכו ופרשת עזבונו  
7. אריה מורגנשטרן - הסכם ראשון שנעשה בין הספרדים והפרושים בירושלים  
8. מאיר בניהו - חמש שנים שעשו את ירושלים לבוקה ומבוקה ומבולקה (תר"א-תר"ה)