אסופות - כרך ז' - רשימת מאמרים

 
1. שמא יהודה פרידמן - רבי דוד בן אליעזר ס"ל ומסכתות התלמוד שנדפסו בדפוס שונצינו  
2. מאיר בניהו - ספר 'יפה נוף' וספרים ראשונים של 'תיקון סופרים'  
3. דרור שורץ - רבי שמואל ארקוולטי תולדותיו וכתביו שאלות ותשובות ואיגרות  
4. בנימין ריצ'לר - כתבים בלתי ידועים של רבי יהודה אריה ממודינא  
5. ברכה ריבלין - פנקס קהל קדוש לוגו יצ"ו  
6. עזרא פליישר - לסדרי התפילה בבית הכנסת של בני ארץ-ישראל בפוסטאט בראשית המאה 
השלוש עשרה
 
7. דב שוורץ - דרשה בעניין יציאת מצרים לרבי וידאל יוסף די לה קבלרייה  
8. יעקב אלבוים - רבי דוד דרשן מקרקוב וכללים שכלל באגדה ובמדרש  
9. מאיר בניהו - המקורות החשובים לתולדותיה שלירושלים, בימי הגזירות של ן' פארוח'  
10. מאיר וונדר - הבעלות על ספרים שנשדדו מהיהודים, ספרים שניצלו מהשואה