אסופות - כרך ט"ו - רשימת מאמרים

 
1. אליעזר בשן - יהודי פאס בשנים תרל"ג-תר"ס 1873-1900 על פי תעודות חדשות  
2. אליעזר בשן - חיוב יהודים במארוקו לחלוץ נעליהם בצאתם מהמלאח ובעוברם ליד מסגד  
3. מאיר בניהו - מפעלות משה מונטיפיורי להגנת יהודי מארוקו  
4. מאיר בניהו - מקורות לתולדות יהודי איטליה, מצרים וארץ ישראל בראשית המאה הי"ז  
 
  • 1. 'הספרים שנדפסו בויניציאה בבית הדפוס העברי של זאניטי' - השלמות ע"פ ספרים הנמצאים בספריית קרן ואלמאדונה בלונדון
  • 2. איגרת רבי משה ן' מכיר לקהילת תורכיה בעד ההסגר בעין זיתון. ויניציאה ש"ס
  • 3. ישיבת קוניליאנו - ע"פ 'קול קורא' שנדפס בויניציאה שס"ה ואיגרות רבי יהודה אריה ממודינה
  • 4. איגרת ששלח רבי משה גליפאפה מויניציאה אל רבי שמואל ן' סיד באלכסנדריה
  • 5. כתובה ותנאים של רבי מרדכי ב"ר יצחק גרשון ומרת לאה בה רבי יוסף ציוידאל, ויניציאה שע"ב
  • 6. כתובה ותנאים של רבי שלמה ב"ר יצחק פראנקו די אלמידה ומרת בראנקה בת רבי דוד פיראנדיס דיאס, ויניציאה תס"ז