אסופות - כרך ט' - רשימת מאמרים

 
1. מאיר בניהו - שטרי ההתקשרות שלמקובלי ירושלים  
2. מאיר בניהו - שטרי ההתקשרות שלמקובלי צפת ומצרים  
3. ברכה זק - מעין 'נוסח ראשון' של תומר דבורה לרבי משה קורדובירו  
4. אבריאל בר-לבב - רבי אהרן ברכיה ממודינה ורבי נפתלי הכהן כ"ץ - אבות המחברים ספרי חולים ומתים  
5. חביבה פדיה - ההשתוקקות לראיית האל במסתורין היהודי הקדום  
6. גתית הולצמן - טעמי המצוות לדעת רבי משה נרבוני  
7. דב שוורץ - כתביו של רבי שלמה בן מנחם (פראט מימון) - פרק בתולדות השכלתנות בפרובאנס במאה הי"ד  
8. מאיר בניהו - מאמר על הגאולה לרבי שלמה מולכו  
9. שאול רגב - מאמר 'יזל מים' לרבי אברהם שמסולו - חטא משה ואהרון בפרשנות הפילוסופית במאה הט"ו-ט"ז