אסופות - כרך י"א - רשימת מאמרים

 
1. שלמה סלע - רבי אברהם אבן עזרא וספר טעמי הלוחות בגירסה הלאטינית והעברית  
2. דוד הנשקה - משהו לאופיו של ספר 'שאלות עתיקות'  
3. שמואל שילה - הרב יעקב רישר בעל הספר שבות יעקב האיש בזמנו לזמנו - ולזמנינו?  
4. מאיר בניהו - סדרי תפילה שנדפסו באיטליה לחברות שומרים לבקר מיסודם של חכמים בשאלוניקי  
5. מאיר בניהו - חברת שומרים לבקר  
6. מאיר בניהו - כתבי רבי שמואל משער אריה  
7. אדמיאל קוסמן - הבית הגינה החצר והביבר בימי חז"ל  
8. יוסף ריבלין - שטר 'מתנה לחוד'  
9. דוד גולינקין - האם מותר לנשים להניח תפילין?  
10. ליב מוסקוביץ - לדרכי שילובן של האגדות בירושלמי - בירורים ראשוניים  
11. ירון הראל - השפעתם של הספרים "פני יצחק", "ישמח לב" ו"לב נשבר" על המאבק סביב משרת הרבנות בדמשק (תרל"ג-תרמ"ג)  
12. אליעזר בשן - עלילה על יהודי באנתיפה שבמארוקו (1880-1881)  
13. שמואל ר' די-סיני - מקוה טהרה לאומות  
14. אליאב שוחטמן - מקורות חדשים לפרשת עזבונו של ה'שר' חיים פרחי  
15. ליב מוסקוביץ - לחקר דיני תערובת 'יבש ביבש' בספרות ח