אסופות - כרך י"ב - הספרים שנדפסו בויניציאה בבית הדפוס של דניאל זאניטי

 
  שער ראשון - דפוסי-זאניטי:  
1. קריסטופולו זאניטי  
2 מטיאו זאניטי  
3 דניאל זאניטי  
4 זאניטו זאניטי  
  שער שני - רבי יצחק גרשון, ספר שלום אסתר