054-7893414

אסופות - כרך י"ד - רשימת מאמרים

 
1. שלמה זלמן הבלין - בין השמשות וזמן השקיעה  
2. רבי יעקב פראג'י מהמה - קונטרס בין השמשות  
3. יעקב ח' חרל"פ - מקורות נוספים באשר לתקפן של המידות שהתורה נדרשת בהן ובעניין הכלל 'דאין אדם דן גזירה שווה מעצמו'  
4. יעקב גרטנר - שלש פסיעות ונתינת שלום בסוף תפילת העמידה  
5. מירון ביאליק לרנר - לניסוחה של הלכה תלמודית אחת בספרות הגאונים 'מפרסמין את החנאפין בשבת מפני קידוש השם'  
6. יוסף ריבלין - קובץ נוסחי שטרות מצפון אפריקה  
7. אברהם אופיר שמש - סוגיות רפואיות בתשובותיו של רבי דוד אבן אבי זמרא  
8. בנימין לפלר - 'ונוסף עוד' - נוספות על נוספות למחזור יניי על פי עיבודו שלפלטיאל בן אפרים החזן  
9. דניאל אברמס - ספר שקוד לרבי שמואל בן רבי קלונימוס ותורת הכבוד של תלמיד רבי אלעזר מורמס  
10. שאול רגב - דרשת שבת הגדול לרבי שלמה טוריאל  
11. חיים טלבי - הזמנת העולה לתורה  
12. מאיר בניהו - חליפת תשובות מחכמי איטליה בשאלות רפואה בשבת מראשית תקופת הריפורמה  
13. יוסף שרביט - החינוך היהודי בקונסטנטין (אלג'יריה) בעידן של תמורות 1837-1939  
14. יעקב גלר - המלבי"ם והדפוס העברי בבוקרשט  
15. בנימין לפלר - מילואים למאמר: 'ונוסף עוד' - נוספות על נוספות למחזור יניי