אסופות - כרך י' - רשימת מאמרים

 
1. יצחק טברסקי - לדמותו של הרמב"ם  
2. מאיר בניהו - ספר מפתח הזוהר למהדורותיו  
3. דניאל אברמס - כתובי-יד חדשים של ספר הסודות של רבי שם טוב בר שמחה והמקורות שהיו בידו  
4. יצחק יודלוב - תעודה בדבר מכירת ספרי אינקובולה בנאפולי במאה החמש-עשרה  
5. בועז הוס - חייו וכתביו של רבי שמעון לביא מחבר ספר כתם פז  
6. משה חלמיש - 'לשם יחוד' וגילגוליו - בקבלה ובהלכה  
7. ברכה ריבלין - פנקס חברת גמילות חסדים של ק"ק לוגו תי"ח-תקפ"ה (1658-1825)  
8. יעל אוקון - היחס שבין כתובי-יד לדפוסים בספרייתו של אי"ש ג"ר  
9. מאיר בניהו - המשורר רבי יהושע סגרי  
10. מאיר בניהו - רבי יהושע סגרי - רשימת השירים הפיוטים והתפילות  
11. מאיר בניהו - חיבוריו של רבי יהושע סגרי  
12. מאיר בניהו - רבי יהושע סגרי על חיבוריו  
13. יהושע סגרי - מעט ממקרותיו