סדר חמישי – שירה ופיוט; שירי-קינה

 
1. עזרא פליישר - בין ארעי לקבע בתפילת הרבים בארץ-ישראל הקדומה  
2. שלומית אליצור - 'אאדרה ארוממה' - קדושתת חידה ספק-קלירית  
3. אפרים חזן - לאום ויחיד בשירת הקודש לרבי יהודה הלוי  
4. יעקב ש' שפיגל - רבי פנחס הלוי ואזהרותיו לשבת שלפני ראש השנה  
5. אהרן מירסקי - שירים חדשים מ'שארית ישראל' לרבי ישראל גנארה  
6. יהודה רצהבי - פיוטים חדשים לרבי שלם שבזי  
7. אפרים חזן - בחינות בשירתו שלרבי אליהו סדבון  
8. דב ירדן - קינות רבי יוסף בן ששת אבן לטימי  
9. מאיר בניהו - שירי-קינה על רבי בנימין הרהן מריג'ייו