ספרייתו של הרב ניסים זצ"ל

ידועה היתה אהבתו של הרב זצ"ל לספר. הרב רכש ספרים וכתי"י עתיקים שבהם עסק יומם ולילה וביתו נהיה בית ועד לחכמים. בעמל של שנים רבות דאג הרב לגאול ספרים וכת"י עתיקים מפרטים או מקהילות שנכחדו, ולא חסך מאונו כדי שספרים אלו ישוקמו וישכנו כבוד בירושלים. עם פטירתו והקמת 'יד הרב נסים' הוחלט לשכנם בספריית המוסד . ספריה זו הנמצאת במרכזו של המוסד הינה מיוחדת במינה בריכוז הנדיר של ספריהם שלחכמי ישראל למן המאה השש עשרה ואילך, רבים מהם במהדורות ראשונות, מבחינה זו אין עוד ספריה שתשווה לה. הספרים הם ממגוון רחב של נושאים בכל מקצועות היהדות: הלכה וקבלה, תשובות ופסקים, חידושי הש"ס, מוסר ופילוסופיה.
מתעניינים,שוחרי תורה ומשכילים רבים צמאים למקום בו יוכלו לקבוע עיתים לתורה ולהרחבת הדעת. בין התוכניות החשובות של צוות הספריה ישנה תוכנית להרחיב את שעות הפעילות לשעות הערב והלילה, על מנת לאפשר ביד מי שאין תורתו אומנותו להרחיבאת תלמודו וידיעותיו בשעות שלאחר שעות העבודה."יד הרב נסים" רואה ערך ראשון במעלה בהקניית האמצעים לריבוי לימוד התורה בקרב הציבור.