על אסופות

'אסופות' ספר שנה למדעי היהדות
צאתו לאור של ספר הזכרון להרב נסים על ששת כרכיו ושבעים מאמריו, עורר התפעלות והשתאות לאור מגוון הנושאים הרחב שבו ולא פחות חשוב מכך, איכותם הגבוהה התורנית והמדעית שלהמאמרים והעובדה כי זה לצד זה התפרסמו מחקריהם של אישי מדע דגולים לצד מאמריהם שלרבנים רמי מעלה. גם הפרסום שנעשה ללא דחיות וללא שהיות עורר התפעלות בקרב חוקרים, רבנים ומשכילים שחיזקו את ידיו של העורך, פרופ' מאיר בניהו זכרו לברכה, והאיצו בו לייסד ספר שנה למכלול הנושאים של מדעי היהדות ואכן, כשנה לאחר מכן יצא הכרך הראשון של שנתון זה.
בין המטרות שהציב העורך לספר זה היה לפרסם דברים לא רק מפרי עטם של חוקרים בעלי שם אלא גם מאמרים של מלומדים צעירים ויתרה מזאת ללוות את בני התשחורת בכתיבה ובעריכה וכךגם לאלף אותם בדרכי המחקר והכתיבה. כיום ישנו מספר לא מבוטל של חקרים חשובים שאת צעדיהם הראשונים עשו בהדרכתו של פרופ' בניהו ומאמריהם הראשונים הופיעו ב'אסופות'.