בית הכנסת

 
ידועה לכל שאיפתו של הרב זצ"ל להביא לידי מיזוג גלויות אמיתי. במשך כל שנות כהונתו כראש"ל הבליט הרב תפיסה זו באופן ממלכתי. ארץ-ישראל קיבצה את בניה לתוכה מכל הגלויות והם כעת חיים יחד בארץ מכורתם. אשכנזים, ספרדים, תימנים, ועל כולם לתרום חלקם למיזוג אמיתי למען היותנו 'גוי אחד בארץ'. אחד המקומות בהם מתבטאת חלוקה זו היא בית-הכנסת. כל עדה ונוסחה כל שבט ומנהגיו. הרב זצ"ל הקים עוד בימיו מודלשל מנין בו נשמעת רינתם ותפילתם המשותפת של עדות ישראל בצוותא בלא לאבד צביונה שלכל עדה בישראל. ואכן עם הקמת ה-'יד' נרתמנו גם למשימה חשובה זו ובאחד האגפים של הבנין הקמנו לתפארה מקדש מעט שכולו הוד והדר בו מתקיימת תפילה מידי יום ביומו בשבתות ובמועדי ישראל. פוקדים אותו עשרות רבות של תושבי הסביבה אנשים נשים וטף מכל עדות ישראל תפילתם המשותפת מועשרת ומקרבת לבבות.
 

זמני תפילות : 

ימות החול  - שחרית – 6:00

שבת   - ליל שבת - מנחה וערבית - עשרים דקות לאחר הדלקת הנרות
            שחרית – 8:15
            מנחה של שבת –  בתקופת שעון קיץ 13:15, שעון חורף 12:30.
            ערבית של מוצאי שבת - 12 דקות לפני צאת השבת


 
אלה מתבשמים מאלה ואנו מקווים כי הוא ישמש מודל וחיקוי של נוסח תפילה אחיד ואמיתי ולא ירחק היום ויוקמו רבים כמתכונתו.

אפליקציות נוספות