לדמותו של הרב יצחק נסים זצ"ל

הראשון לציון והרב הראשי לישראל

הרב יצחק נסים זצ"ל היה מנהיג רוחני בעל שיעור קומה נדיר, עשוי ללא חת ונושא דברו ברמה. פוסק מעמיק שמשנתו קב ונקי. בעל כושר התמצאות ופקוחת מעשית. יודע לקרב רחוקים ואישיותו קורנת ומשפיעה.
נולד בבגדאד בשנת תרנ"ו (1896). בעודו צעיר לימים התפרסם כאחד המעיינים והלמדנים המופלגים. לימים הוכר כגדול בתורה שדעתו קובעת בענייני הרוח והרבנות. קשרים רבים היו לו עם גדולי הרבנים בארץ-ישראל ואף עם חכמי אשכנז ופולין.
בשנת תרפ"ה (1925) עלה לירושלים משאת נפשו, וכאן הפך ביתו בית-וועד לחכמים. בהיותו ידוע כבעל היקף ראייה רחב ובקי בהוויות עולם, נהרו אליו ממקומות שונים להתייעצות בענייני הלכה והנהגת הציבור. ספרייתו התורנית היא מן היחידות במינן, יש בה אוסף יקר ערך של ספרים מדפוסים ראשונים וכתבי-יד בעלי ערך הלכתי ומדעי, אשר אחדים מתוכם זכה להוציא לאור. הרב כתב תשובות רבות על שאלות בנושאים הלכתיים רבים ומגוונים. חלק מהם נדפס בספרו שו"ת 'יין-הטוב', שני חלקים.
בשנת תשט"ו (1955) נבחר לכהונת הראשון לציון הרב הראשי לישראל. מיד עם כניסתו לתפקיד הרם ניכרה עצמאותו ודרכו המיוחדת כמעט בכל שטחי פעולותיו.